Produkter

Produkter

Hos Bo-Vent Entreprise er det en grundsætning, at de løsninger vi udvikler og implementerer skal leve op til vores kunders behov, ønsker og forventninger – og leveret til tiden.

Derfor undersøger og vurderer vores projektafdeling fra gang til gang de individuelle problemstillinger og opgaver, hvorefter de udarbejder alt fra et specifikt løsningskoncept, skaber grafiske repræsentationer til konkret udvælgelse af de optimale produkter og materialer, der skal bruge til at løse den pågældende opgave.

Vi anvender kun produkter og materialer, som vi kvalitetsmæssigt kan stå inden for og fremstiller selv vores egne aggregater i vores produktionshal, hvorefter vores erfarne montører følger installationen helt til dørs.

Vetilations- og køleanlæg til fødevareindustrien:

  • Frisklufts- og udsugningsanlæg til belastede produktionslokaler.
  • Varmegenvindingsanlæg for vaskerum, hvor stort luftskifte er påkrævet.
  • Varmegenvindingsanlæg for velfærdsområder – Traditionel ventilation.
  • Frostrum, hvis man ønsker frostrummet udnyttet i højden og som alternativ til rumfordamper opbygger et recirkulerings køleanlæg på tage.
  • Procesudsugningsanlæg. Alle former, lige fra punktsug i laboratorier til anlæg for kølemaskinestuer.

Helhedsløsninger til fødevareindustrien

Bo-Vent Entreprise har specialiseret sig i blandt andet recirkuleringsrumkøleanlæg, hvor vi har fokus på minimering af trækgener, optimale forhold under rengøring og udtørringsperioder.

Vi tænker i helhedsløsninger og dimensionerer ikke kun anlæggene til at kunne opfylde produktionslokalets interne køle/varmebelastning, men ligger stor vægt på at anlæggene har den rigtige kapacitet til at kunne udtørre produktionslokalerne ordentlig inden en ny produktion opstartes.

Anlæggene opbygges primært af isoleringspaneler med rengøringsvenlige og korrosionsbestandige overflader. Samtidig har anlæggene høj isoleringsevne og er konstrueret uden kuldebroer, der sikrer vores kunder anlæg med lang levetid.

Ønsker I at høre mere?

Ring i dag for et uforpligtende tilbud

Kontakt os nu